Vanliga frågor

Kräver en matavfallskvarn underhåll?

Nej. Matavfallskvarnen är konstruerad för att vara underhållsfri. Regelbunden användning är det bästa sättet att hålla avfallskvarnen i gott skick. En måttlig kallvattenspolning efter varje användning håller avfallskvarnen ren.

Hur mycket kostar den i drift?

Driftskostnaden för en matavfallskvarn är relativt låg. Eftersom InSinKErators avfallskvarnar mal snabbare använder de mindre elektricitet. Att använda en 0,55 hk matavfallskvarn i en månad förbrukar lika mycket ström som en 100 watt glödlampa i en timme. Matavfallskvarnar använder mycket lite vatten, men snabbmalningen i en InSinkErator matavfallskvarn håller vattenförbrukningen nere till ett absolut minimum – i genomsnitt en ökning av vattenförbrukningen med 0,04 %.

Hur lång tid tar det att mala matavfall?

Bara några sekunder, men det beror på mängden och typen av matavfall. Matavfallskvarnens ljud förändras när det inte finns något avfall kvar i malningskammaren och pumphjulen spinner fritt. När allt matavfall är färdigmalt stänger man av matavfallskvarnen och låter vattnet rinna i cirka 15 sekunder för att spola rent malningskammaren och låta avfallet rinna ut genom avloppsröret.

Vad händer om det finns matrester kvar i kvarnen?

Sätt i lite bikarbonat för att fräscha upp den. Ännu fräschare blir det om du maler en citron eller citrusfrukt i några sekunder utan vatten. Häll inte blekmedel i matavfallskvarnen.

Matavfallskvarnen har stannat och det verkar inte finnas någon ström.

Överbelastningsskyddet har troligen aktiverats för att skydda motorn mot för mycket påfrestning. Med strömmen avslagen på OFF, kontrollera matavfallskvarnens insida och tag bort eventuellt skräp som har ramlat ner i den, till exempel metallredskap. Tryck sedan på återställningsknappen på matavfallskvarnen. Genom att trycka på knappen startas motorn. Om det fortfarande inte finns någon ström, kontrollera kontakten. De flesta kunder som har den här sortens problem har aldrig hört talas om eller använt överbelastningsskyddet.

Motorn "surrar" tyst, men den horisontala plattan vrids inte.

Något hindrar kvarnskivan från att vrida sig. Med varje enhet medföljer en liten skruvnyckel (en enkel insexnyckel). Infoga och gunga denna nyckel bakåt och framåt så lossnar i allmänhet eventuellt stopp. Stäng av strömmen och sätt i nyckeln i uttaget under avfallskvarnen. Vrid nyckeln bakåt och framåt till du kan rotera nyckeln i 360°. Tag bort nyckeln och tryck på den röda återställningsknappen.

Motorn arbetar och den horisontala skivan vrids, men matavfallet försvinner inte.

Stäng av strömmen och kontrollera matavfallskvarnens insida. Se till att de två pumphjulen av metall på kvarnskivan kan rotera 360°. Om de sitter fast, försök att knacka på pumphjulen med ett träverktyg eller redskap så att de kan svänga fritt.

Behöver jag en speciell diskbänk, en ny diskbänk eller ett nytt kök?

Nej. En matavfallskvarn passar en enkel diskho eller en halv diskho, rostfri eller av annat material. En normal diskbänksöppning på 90 mm är idealisk och med matavfallskvarnen medföljer ett tillbehör för den storleken. Tillbehörsflänsar finns också för de flesta hål och diskbänkar. Renovering av köket är ett bra tillfälle att tänka på vikten av bekvämlighet och hygien samt hur man kan eliminera problemen med matavfall. Det betyder också att yrkespersoner kan finnas till hands som kan utföra installationen. En matavfallskvarn kan också installeras i en befintlig diskbänk eller i ett befintligt kök.

Vad händer om jag har en septisk tank?

Det är inte något problem om du har ett septiskt system. Septiska system behöver en viss mängd ämnen från livsmedel för att påskynda olika biologiska reaktioner. En normal 1800 liters septisk tank är helt tillräcklig.

Hur bullriga är matavfallskvarnar?

Förvånansvärt tysta… mycket tystare än många tror. InSinkErators motorer är speciellt tysta och vissa modeller har funktioner som gör dem ännu tystare.

Kan jag använda min diskbänk om matavfallskvarnen går sönder?

Det är sällsynt att matavfallskvarnen går sönder, men om den inte fungerar kan du ändå använda din diskbänk som vanligt. Vatten rinner lätt genom hålen i malningsskivan och ner i röret även om matavfallskvarnen har inaktiverats.

Är den enkel att installera?

Med varje enhet medföljer noggranna anvisningar, diskbänksmontering och en anslutning till köksavloppsröret. Inga speciella verktyg behövs. Om du är osäker, be en yrkesperson att utföra installationen. En InSinkErator serviceagent utför normalt gärna en installation.

Vad ska jag göra om jag inte kan lösa mitt problem?

Vi har ett nätverk med serviceagenter. Du hittar adresser i den lista över serviceagenter som medföljer din InSinkErator matavfallskvarn.