Service och Support

InSinkErator tillhandahåller samtliga av InSinkErators produkter på den svenska marknaden. Nedan finner du kontaktuppgifter till service- och säljavdelningen (Språk: Engelska).


Lokal servicetelefon: +46 8403 09515

Telefonnummer till säljavdelning: +44 1923 297 880