Byggnadskonsulter, inköpare och arkitekter

Mer information och kontakt

Vill du har mer information om de matavfallskvarnar som InSinkErator erbjuder I samband med byggprojekt i Sverige? Kontakta då din lokala distributör.

 

Information om matavfallskvarnar för projektering och fastighetsutveckling

Istället för att hamna på en soptipp kan matavfall användas för att tillverka värdefull biogas och exempelvis gödning för åkrar, genom att matavfallet samlas upp i vattenverket. En viktig del i denna återvinningsprocess är matavfallskvarnen. 
 
I Sverige har matavfallskvarnar blivit allt mer populära på senare år och i samband med den starkt ökade nybyggnationen i landet ser allt fler på att installera matavfallskvarnar redan i byggnadsstadiet. Dessutom har många bostadsrättsföreningar börjat ersätta den tidigare matavfallssorteringen och upphämtningen av matavfall med matavfallskvarnar, i samband med inte bara ökad bekvämlighet för de boende utan också för att sänka kostnaderna för sopupphämtning.  

 

90 års erfarenhet och matavfallskvarnar som håller

InSinkErator ägs av Emerson, som är ett ekonomiskt solitt företag sen 130 år. InSinkErator uppfann matavfallskvarnen 1927 och har sedan dess tillverkat och installerat matavfallskvarnar världen över. Företaget tillverkar och säljer miljontals matavfallskvarnar varje år och är idag världsledande inom matavfallskvarnar, med 80 % av marknaden världen över. 
 
InSinkErator har lång och gedigen erfarenhet av installation av matavfallskvarnar i samband med nybyggnationer och håller koll på vilka krav som gäller för samtliga länder företaget är aktivt i – inklusive Sverige. I Sverige samarbetar InSinkErator med exempelvis distributörer och företag som även förser med kompletta tanklösningar i samband med nybyggnation.
 

Forskning om effekten av matavfallskvarnar 

InSinkErator samarbetar också med kommuner och universitet kring forskning om matavfall och hur matavfall via matavfallskvarnar kan användas för att producera biogas och bionäring. Några exempel på forskning som gjorts i Skandinavien, som lyfter fram de positiva effekterna av att använda matavfallskvarnar, kommer från Luleå Universitet, Surahammars kommun och DANVA - Dansk Vand og Spildevandforening. Den allra senaste forskningsstudien som visar hur matavfallskvarnar kan användas i samband med byggande av hållbara bostäder kommer från Lunds Universitet.
 

Varför välja InSinkErator och inte något annat varumärke?

Detta är vad InSinkErator erbjuder i samband med nybyggnation och som skiljer InSinkErator från mindre lokala konkurrenter:
 
• Ett bevisligen världsledande varumärke med 90 års erfarenhet 
• Högkvalitativa, robusta och hållbara matavfallskvarnar, tillverkade i USA
• Teknisk service efter installation ingår med lokalt supporttelefonnummer
• Matavfallskvarnar som ljudtestats i Sverige och uppnått A- och B-klasscertifiering – ljudtesten som utfördes av ACAD delas gärna vid förfrågan. Testen utfördes i enlighet med Boverkets Byggregler BBR21, standard SS26752:2015. Mätningarna gjordes enligt ISO 16032.
• Matavfallskvarnar med antivibrationsringar för att skydda keramiska hällar
• Matavfallskvarnar som är i sin helhet tillverkade i rostfritt stål, och inte förzinkat stål som börjar rosta efter ett par års användning.
• Matavfallskvarnarna motsvarar kraven i RoHS-direktivet RoHS 2011/65/EU
 

Produkter

   

 

 

InSinkErators matavfallskvarnar sprider inte silverjoner

Efter en intern utvärdering gjord av InSinkErators ingenjörer och tekniska personal kan InSinkErator intyga att det inte finns någon risk att våra matavfallskvarnar sprider silverjoner till spillvattnet. Silver används endast i våra produkters strömbrytare och dessa komponenter kommer aldrig i direkt kontakt med det vatten som används för att mala matavfall och som sedan hamnar i avloppet.

InSinkErator förstår och stöttar de miljömål som Svenskt Vatten etablerat för att minska mängden av potentiellt miljöfarliga ämnen som sprids till vattenverken, och som kan äventyra borttagningen av biologiska näringsämnen eller minska kvaliteten på de biosolider som används vid gödning av åkermark.

Detta brev är en bekräftelse på att InSinkErators matavfallskvarnar inte sprider silverjoner till spillvattnet. Se nedan PDF för originaltexten på engelska.

Product Evaluation of the Potential to Discharge Silver Ions