InSinkErators matavfallskvarnar ljudtestade av ACAD i Sverige

Vi på InSinkErator har låtit svenska ACAD International ljudstesta våra tre mest populära modeller av matavfallskvarnar för att klassificera matavfallskvarnarnas ljudnivåer. Resultatet av ljudtesten visar att de tre testade modellerna är bland de tystaste på marknaden, samt att en av matavfallskvarnarna, Evolution 200, är den absolut tystaste på marknaden, med den bästa ljudklassificeringen - A-klass.     

I mars 2016 utförde ACAD International ljudtest i Stockholm, där man undersökte vilka ljudnivåer tre av InSinkErators matavfallskvarnar uppnådde då de var i bruk. Ljudtestet utfördes för modellerna InSinkErator Evolution 200, Evolution 100, samt M66.

Tystaste matavfallskvarnen på marknaden - A-klass och B-klass

Den matavfallskvarn som fick branschens absolut lägsta ljudnivå, som ingen av de konkurrerande matvafallskvarntillverkarna uppnår, var InSinkErators Evolution 200. ACADs test visar att denna matavfallskvarn har en lägsta ljudnivå på endast 25 decibel, vilket ger matavfallskvarnen en A-klass-certifiering. Detta gör Evolution 200 till den tystaste matavfallskvarnen på marknaden.

Modellerna Evolution 100 och M66 uppnådde den näst högsta klassificeringen, med sina 27 respektive 26 decibel. Detta gör att båda matavfallskvarnarna uppnår B-klass. Även detta resultat är mycket bra, och innebär att matavfallskvarnarna, då de används, ger ifrån sig ett ljud som är lika högt som ljudet från en diskmaskin.

Testet utfördes i enlighet med Boverkets Boverkets Byggregler BBR21, standard SS26752:2015. Mätningarna har gjorts enligt ISO 16032.

Det kompletta resultatet av de tre testade matavfallskvarnarna, Evolution 200, Evolution 100 och M66, finns nedan:
Ljudmätning av InSinkErator matavfallskvarnar