2018 Sverige Avfallsstatistik

I Sverige slängs det cirka 1 010 000 ton matavfall varje år. Enligt Food Sustainability Index (FSI) ligger Sverige på 12:e plats globaltnär det kommer till livsmedelsavfall. Det beräknas att den mängden kommer att stiga till 126 miljoner ton till 2020 och ännu mer om inget görs.

13 tips för att få maten att hålla längre

Vi slänger allt för stora mängder mat. I industrialiserade länder kastar vi konsumenter och återförsäljare 30-40 procent av all inköpt mat, vilket på ett år uppgår till hela 1,3 miljarder ton slängd mat världen över. Värst utsatt för matsvinnet är frukt och grönsaker, där vi kastar bort 45 procent av det vi köper hem. Detta beror främst på varornas relativt korta hållbarhetstid, men faktum är att vi genom rätt förvaring och några enkla knep inte bara kan få våra råvaror att hålla sig fräscha längre, utan även undvika onödig tillväxt av bakterier på färskvarorna.

BRF Essinge Parks matavfallskvarnar firar 10-årsjubileum

BRF Essinge Park i Stockholm hade länge haft problem med sin sopsugsanläggning som ofta fick stopp och de hade heller ingen separering av matavfall. Samtidigt hade föreningen ett överskott i ekonomin och insåg att de kunde lösa problemen med sopsugen samtidigt som de investerade i att utveckla fastigheterna. Lösningen blev matavfallskvarnar från InSinkErator.

Miljöfördelar

Genom att erkänna "folkmassans vishet" godkänns nu matavfallskvarnar för försäljning i över 80 länder, baserat på decennier av forskning och utbredd användning som stöder den väsentliga rollen som matavfallskvarnar spelar vid avledning av avfall från sopbilar, deponier och förbränningsanläggningar.