Nyheter

Genom att erkänna "folkmassans vishet" godkänns nu matavfallskvarnar för försäljning i över 80 länder, baserat på decennier av forskning och utbredd användning som stöder den väsentliga rollen som matavfallskvarnar spelar vid avledning av avfall från sopbilar, deponier och förbränningsanläggningar.
Varje år slängs det 1,3 miljarder ton mat världen över – vilket är en tredjedel av all den mat som produceras. I industrialiserade länder kastar konsumenter och återförsäljare 30-40% av all inköpt mat.

Pages