InSinkErator uppmärksammar European Week For Waste Reduction

Den 19:e till 27:e november 2016 är den europeiska veckan för uppmärksammande av behovet av en minskning av avfall, den så kallade European Week For Waste Reduction. Syftet med veckan är att höja medvetandet om behovet av en hållbar hantering av avfall i Europa. Den globala ledaren inom och uppfinnaren av matavfallskvarnen, InSinkerator, förespråkar aktivt en hållbar hantering av matavfall, och stödjer de mål som har satts upp för detta initiativ. 

Genom initiativet vill man höja kunskapen om olika sätt att hantera avfall i Europa och uppmana såväl företag, myndigheter som allmänheten att engagera sig. Den ökade mängden outnyttjat matavfall är ett viktigt ämne för InSinkErator, som uppmanar europeiska hushåll att hitta bra och hållbara alternativ till hantering av sitt matavfall.

62 svenska kommuner tillåter, och visa fall uppmuntrar, idag hushåll till installation av matavfallskvarnar för en hållbar hantering av matavfall. I USA är det dock mycket mer vanligt – 80 procent av nya amerikanska hem har idag matavfallskvarnar.1 InSinkErator har en mängd olika modeller som passar alla kök, familjer och livsstilar. Matavfallskvarnarna är utrustade med ett system av plattor som maler ner matavfallet på ett säkert sätt till minimala partiklar, utan vare sig blad eller knivar, innan avfallet enkelt sköljs ner i det vanliga avloppet.

Då man använder en matavfallskvarn från InSinkErator flyter matresterna, efter att de har malts ner till minimala partiklar, via avloppsvattnet till vattenverket, där de kan rötas och omvandlas till biogas eller gödning för åkrar. Om man återvinner sitt matavfall på detta sätt blir sopbergen mindre och man minskar dessutom mängden koldioxidutsläpp då avfallstransporterna via sopbil blir färre. 

– Som aktiva förespråkare av hållbara avfallshanteringslösningar stöttar vi helhjärtat evenemang och initiativ som hjälper till att öka medvetenheten om omfattningen av problemet med bristande matavfallshantering, säger Denise Iordache, marknadschef för Europa och Ryssland på InSinkErator. En matavfallskvarn från InSinkEratorär en ovärderlig tillgång för att göra sig av med matavfall på ett hygieniskt och hållbart sätt, som dessutom gör det möjligt för fler hushåll än någonsin tidigare att minska mängden matavfall som skickas till deponier.

Fotnot:

1 http://www.food-waste-disposer.org.uk/worldwide-use

För mer information om InSinkErators matavfallskvarnar, samt kontakt gällande intervju eller högupplösta bilder, kontakta:

Natalie Majerski
– Magnet Kommunikation för InSinkErator
E-post: natalie@magnetkom.se
Tel: 076 – 103 2010

Om InSinkErator

InSinkErator, en affärsenhet inom Emerson, är världens största och marknadsledande tillverkare av matavfallskvarnar för livsmedel. Matavfallskvarnar avleder cirka 20 procent av hushållsavfallet från deponering och har visat sig ha mindre kolutsläpp än vanlig sophantering. Under 2007 lanserade InSinkErator en helt ny produkt, en hetvattenkran som levererar 98 grader varmt filtrerat vatten direkt ur kranen.
https://www.insinkerator.se/