BRF Bostaden minskar mängden sopor med matavfallskvarnar från InSinkErator

Bostadsrättsföreningen Bostaden i Nacka behövde se över sin sophämtning i samband med att kommunen meddelat att sophämtningen snart skulle bli dyrare och att kostnaden skulle komma att baseras på avfallets vikt. I bostadsrättsföreningens styrelse började man därför diskutera matavfallskvarnar, som kunde vara en smidig lösning som skulle minska bostadsrättsföreningens sopor och samtidigt bidra till en bättre miljö.


Efter att ha sett över fördelarna och vilka som skulle bli kostnaderna för att installera matavfallskvarnar, föll valet till slut på att installera matavfallskvarnar av det amerikanska världskända märket InSinkErator. Att ha en rörmokare i föreningen som installerat många matavfallskvarnar och som visste hur bra produkter de är hjälpte på vägen. Matavfallskvarnarna, InSinkerator Evolution 100, köptes in från återförsäljaren Disperator.                                    

                                

Bruna påsar inget alternativ

Att istället sköta matavfallsåtervinningen via bruna papperspåsar var inget alternativt eftersom det skulle bli för administrativt krävande:

– Vi kom fram till att bruna påsar inte var något alternativ eftersom det skulle kräva en större investering och en alldeles för krånglig hantering, förklarar Åsa Mitsell från Bostadsrättsföreningen Bostaden. Det skulle bland annat kräva nya kärl utanför huset och en mängd andra investeringar som heller inte skulle underlätta sophanteringen för våra medlemmar.

Att välja matavfallskvarnar var till en början inte alls självklart. Det var få som kände till att matavfallskvarnar ens var ett alternativ då förslaget presenterades för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Då de fick mer information om hur matavfallskvarnar fungerar och hur de skulle underlätta sophanteringen blev mottagandet mycket positivt.

Mindre sopor, mindre överfulla kärl och inga råttor

Matavfallskvarnarna har varit en succé ända sen den första kvarnen installerades i den allra första av de 98 lägenheter som har fått dem installerade.

– Vi har fått en otroligt positiv respons på matavfallskvarnarna – alla har varit nöjda med att börja slänga matavfall ner i en matavfallskvarn istället för i en soppåse som måste släpas ut och slängas i ett sopkärl, förklarar Åsa Mitsell.

 

 

Mycket förändrades till det bättre då föreningsmedlemmarna började använda sina matavfallskvarnar. Det som medlemmarna lyft fram som allra mest är; att soporna luktar mindre, att de måste samla mindre sopor under diskbänken, att de därmed slipper bära ut soporna lika ofta, samt att matavfallet bidrar till en bättre miljö. Istället för att köras till en deponi med tunga lastbilar så flyter det finmalda matavfallet, efter att det malts ner i matavfallskvarnen, direkt till vattenverket där det separeras och används till bland annat produktion av biogas.  

Närmiljön kring bostadshusen har också förbättrats avsevärt. Nu slipper bostadsrättsföreningen överfulla kärl, soppåsar som ligger utanför kärlen eftersom de inte får plats, samt skadedjur som annars kan dras till de exponerade soporna.– Att matavfallskvarnar bidrar till en bättre miljö är så klart mycket viktigt, men för våra medlemmar var det dock det praktiska som fick störst betydelse – matavfallskvarnarna innebär mindre arbete, säger Åsa Mitsell.

 

Ökad källsortering och en bekvämare vardag

En annan god miljöeffekt av kvarnarna är att medlemmarna nu källsorterar mer noggrant än tidigare. Istället för att bära ner tunga soppåsar kan man få med sig de plast- och glasflaskor, kartonger och andra återvinningsbara sopor som man tidigare inte orkade släpa med sig tillsammans med de tunga soppåsarna.
– Numera blir det oftast inte mer än en soppåse per vecka att bära ut, däremot så är kärlen för källsortering klart mer fulla än vad de var tidigare, vilket tydligt visar på att föreningsmedlemmarna källsorterar som aldrig förr, förklarar Åsa Mitsell. 

Matavfallskvarnen har underlättat livet för bostadsrättsföreningens medlemmar avsevärt. Detta gör att föreningen är extra attraktiv i samband med lägenhetsförsäljningar. Den förbättrade sophanteringstjänsten gör att värdet på lägenheterna kan gå upp i och med att matavfallskvarnar allt mer börjar betraktas som ett ”lyxigare” sätt att återvinna matavfall.

– Jag kan varmt rekommendera andra bostadsrättsföreningar att satsa på matavfallskvarnar – det har verkligen satt guldkant på våra föreningsmedlemmars vardag och gjort BRF Bostaden extra attraktiv, avslutar Åsa Mitsell. Jag tror att anledningen till att matavfallskvarnar fortfarande är rätt ovanliga är att folk inte vet om att detta alternativ finns, eller för att de tror att det finmalda matavfallet kommer att orsaka stopp i rören, vilket är en gammal myt!