Minska hushållets kostnader genom smartare avfallshantering

Bor man flera i ett hushåll kan små ändringar i rutiner har en stor påverkan på ekonomin. Ett sätt att hålla nere hushållets kostnader är att se över de dagliga utgifterna, men det är inte många som tänker på att man kan göra skillnad för ekonomin genom smartare sophantering. Alla fastighetsägare är skyldiga att betala för sitt avfall och vikten på soporna avgör också storleken på kärlen, vilket också påverkar hur mycket hanteringen av hushållsavfallet kostar – ju större kärl ju dyrare sophämtning. Hushåll i villor eller bostadsrätter betalar för sophämtning i olika nivåer där vikten på det som slängs, samt hur ofta kärlen behöver tömmas, avgör hur mycket sophämtningen kommer att kosta. Så ju mindre sopor som slängs desto mindre kostar det för hushållet. I många kommuner vägs dessutom soporna vid varje tömning för att fastställa kostnaden för hushållsavfallet och hanteringen det kräver.

Hushållsavfall har en hög miljöpåverkan

Det finns utmärkta förutsättningar för att minska mängden sopor som slängs idag och är något som ligger högt upp på prioritetslistan både i Sverige men även på Europanivå. Därför har många svenska kommuner installerat återvinningskärl för plast, papper och glas då det mesta kan återvinnas och användas för att producera nya produkter. Till exempel kan schampoflaskan bli till en ny diskborste och en skokartong kan bli till flingpaket. Vissa kommuner gör det även möjligt för hushåll att sortera ut organiskt matavfall, som utgör majoriteten av hushållssoporna.

Av den totala mängden hushållssopor som slängs är ungefär 40 procent enbart matavfall, alltså nästan hälften av det som slängs. Varje år slängs 1,3 miljarder ton mat världen över som är både slöseri med resurser och pengar, men även påverkar miljön negativt då hanteringen av matavfallet bildar växthusgaser. Vi vet väl alla vid det här laget att den globala uppvärmningen har påverkat vårt klimat negativt, med förödande konsekvenser runt om i världen. Många menar att det är på grund av mänsklig aktivitet där framförallt koldioxidutsläpp är den stora boven.

Investera i smartare avfallshantering
Genom att sopsortera och ta ansvar för det vi slänger ner i sopnedkastet eller avfallskärlet kan alla enkelt bidra till ett mer hållbart samhälle och tryggare framtid. Genom att sortera rätt kan soporna bli till en resurs istället för en belastning för miljön och vårt ekosystem. Med en avfallskvarn installerad under diskhon mals det mesta som går att äta ner för att sedan spolas med avloppsvattnet till närmaste vattenreningsverk, där matavfallet kan bli till biogas eller åkergödsel.

Som vi har skrivit om tidigare bidrar därmed användare av avfallskvarnar till en mer hållbar utveckling och bättre miljö, plus att hushållssoporna minskas med nästan hälften. Avfallskvarnar är en investering, inte bara för framtiden men även ekonomiskt då matavfallskvarnar minskar kostnaden för sophämtning.  Med mindre hushållsavfall behöver kärlet heller inte tömmas lika ofta, för vissa räcker det med var fjärde vecka, vilket också påverkar den för många fasta kostanden för tömning av sopkärl. Det kan nämligen skilja upp till 2 500 kronor per år mellan den högsta och lägsta taxan. Genom att installera en avfallskvarn har du inom några år betalat av investeringen och kan sen spara pengarna som annars skulle läggas på sophämtning till något roligare.

Källor:

http://www.borab.se/hushall/avgifter-for-sophamtning/

https://www.helsingborgshem.se/ar-hyresgast/i-lagenheten/kallsortering

http://www.stockholmvattenochavfall.se/kundservice/avgifter-och-taxor/avgifter-for-sophantering/avgifter-for-sophantering/avgift-for-sophantering-villa/

http://sparapengar.be/sank-dina-kostnader-for-sophamtning-framst-villa-och-fritidshus/