Nyheter

En atavfallskvarn från InSinkErator är ett måste för det moderna köket. Den monteras enkelt och diskret under diskhon där den enkelt maler ner matrester till små partiklar som spolas ner i avloppet och hamnar i ditt lokala reningsverk, där de omvandlas till biogas.
BRF Essinge Park i Stockholm hade länge haft problem med sin sopsugsanläggning som ofta fick stopp och de hade heller ingen separering av matavfall. Samtidigt hade föreningen ett överskott i ekonomin och insåg att de kunde lösa problemen med sopsugen samtidigt som de investerade i att utveckla fastigheterna. Lösningen blev matavfallskvarnar från InSinkErator.
Genom att erkänna "folkmassans vishet" godkänns nu matavfallskvarnar för försäljning i över 80 länder, baserat på decennier av forskning och utbredd användning som stöder den väsentliga rollen som matavfallskvarnar spelar vid avledning av avfall från sopbilar, deponier och förbränningsanläggningar.
Varje år slängs det 1,3 miljarder ton mat världen över – vilket är en tredjedel av all den mat som produceras. I industrialiserade länder kastar konsumenter och återförsäljare 30-40% av all inköpt mat.